Ord Rom Bilde

Info

CV | Tilbake

Anne Louise Stangeland

Utdanning

2012-16 BA Bildkonst, yh novia, Finland

2010-12 Fri Konst, Gerlesborgsskolan Bohuslän, Sverige

2010 Kunsthistorie v/ Lau Albrektsen, Stiftelsen Kjell Pahr Iversen

2005-06 creative faculty, fiuni – school of architecture + design

2003-04 akttegning, oljemaleri & kunsthistorie, Det Frie Kunstakademi

1997 Forprøven i fonetikk & lingvistikk, Folkeuniversitetet i Stavanger

1995-96 Skrivekunstakademiet i Hordaland

1994 Allmenn litteraturvitenskap mellomfagstillegg, Universitetet i Bergen (ikke formelt avsluttet)

1994 Samfunnsvitenskapelig metode, Høgskolen i Stavanger

1992-93 Allmenn litteraturvitenskap grunnfag, Universitetet i Bergen

Separatutstillinger

2012 "Glädje följer inte alltid", matsalsutställning, gerlesborgsskolan (SE)

2011 "Jeg er OK - du er OK", Telefonhytten, Gerlesborgsskolan (SE)

2007 ”I dag har jeg vært ute og studert virkeligheten”, Galleri X-IA, Sandnes

2003 ”Hverdagssurrealisme”, LLH-Rogaland, Stavanger

Kollektivutstillinger

2016 "Vår plats?", avgangsutstilling, Energiverket, Jakobstad (FI)

2015 Stockfors Art Fair, Pyhtää (FI)

2015 "Peeled", utstilling ifm Scenekunstfestivalen for fysisk teater, Vasa (FI)

2014 "Allegro Moderato", Galleri Gro, Jakobstad (FI)

2013 "artefakt", Jakobstads museum (FI)

2013 Unnaryd bibliotek, Tomma Rum (SE)

2013 "Kotiseutu - Hembygd", Seinäjoki Konsthall (FI)

2013 "inngang 2013: Åpen dør", Rogaland Kunstsenter, Stavanger

2012 Solhem Krukmakeri & Galleri, Raballshede (SE)

2012 og -11 Konsthallen, årsutstilling, Gerlesborg (SE)

2012 og -11 "Kvirr - Konstvandring i Ranrike", teckningsutställning i Konsthallen, Gerlesborg (SE)

2011 "Redskap och föremål ", Galleri Håfors, Bohuslän (SE)

2009 "Herre i eget hus?", Galleri BOA (Billedkunstnerne i Oslo og Akershus)

2009 "Mitt valg, min frihet!", Kunst på Skeivå, Tou Scene, kurator/ kunstner, Stavanger

2009 "Subkultur safari", Tou Scene/ APB-bygget, Stavanger

2008 "400meterkunst", Vangsgaten, Voss

2008 "temporary capital of subculture", Tou Scene/ Kulturlaboratoriet, Stavanger

2008 Skeive kunstnere, Stavanger på skeivå, LLH-Rogaland

2008 Skeive kunstnere, Skeive dager, Rådhusplassen, Oslo

2007 ”Hard Work”, Brusand Togstasjon, Nordisk Kunst Plattform

2003 Galleri Vinci (polsk-norsk galleri), Stavanger

Innkjøpt

2012 Gerlesborgsskolan Bohuslän (SE)

2011 Kirkens Bymisjon Rogaland

2008 og -03 Stavanger kommune

private

Kunstkritikk

2007 "På sporet til kunsten", Trond Borgen, 18.desember, Stavanger Aftenblad

Medlemsskap

Konstnärernas Kollektivverkstad Bohuslän, KKV-B

Stipend

2008 LLH-Rogaland, Kultur- og mangfoldsåret

Prosjekt

2015 Allegro Bokmässa, "Vad är en bokby?", foto, informasjon og språklek, Jakobstad (FI)

2006-14 kortfilmene "Skåne-serien", ”Pinocchio – dogme de lux” og "Kyoto - sleeping beauty"

2013 The art school band, thorn. CD & performance i samarbeid m/ artist in residence, Hannah Harkes (FI)

2012 Plakatprosjekt med Gerlesborgsskolan på MEG12, Mediedagarna i Göteborg (SE)

2011 "Operation Prügelknabe", en hendelse/ tekst på vegg, Konsthallen Gerlesborgsskolan (SE)

2006 Tou Fadder-prosjekt, orientering i og rundt Tou Scene-bygget, fiuni – Helen & Hard arkitektkontor

Publiserte tekster og bilder
Horisont og Presens (Finlandssvenske litteratur- og kulturtidsskrifter), Österbottens tidning (Finland), Stavanger Aftenblad, boken Kultur i Bottna Gerlesborg, G og Paris (Gerlesborgsskolans fanziner), ARKUKU FAFISC (fiuni), AKT (Aktuelt Kristenradikalt Tidsskrift), Fett (feministisk tidsskrift), Blikk, 2-Rette (Norsk Tourette Forenings medlemsblad), Hugin (studentavis), HiS' studentradio, Storhaug bydelsavis, Homlå (LLH-Rogalands medlemsblad), Giger (fanzine), NRK Barnetimen

Artist's book: Bok med egne tekster og fotografier ifm utstillingen "400meterkunst"

Intervju
NRK Rogaland, Stavanger Aftenblad, Sandnesposten, Rogalands Avis, Hjemmet, Blikk, PsykOppNytt, 2-Rette, Hugin, Homlå, Universitetet i Stavanger (student-TV)

Praksis

2015 Rogaland Kunstsenter

2015 Gerlesborgsskolan Bohuslän (SE)

2014 Den norske Bokbyen i Fjærland

2013 Tomma Rum, Unnaryd (SE)

2009 Salg av norsk håndtverk, Bevares/ Gamle Stavanger

1996-97 Utstillingsarbeid på Stavanger Bibliotek, barneavdelingen

1994 Støttekontakt

1992 Galleri Koloritten-Brandstrup

Organisasjonsarbeid

Styremedlem i Norsk Tourette Forening, avd. Rogaland og Nestleder i ungdomsgruppen

Verv i LLH-Rogaland: leder/ mediekontakt i Åpen Kirkegruppe-Stavanger, styremedlem i LLH-Rogaland,

Initiativtaker/ leder av bigruppen ”bilaget”, medlem av husgruppen med ansvar for oppussing/ innredning av lokalene 

Nestleder i lokallaget av Ungdom Mot Stoff
Styremedlem i Trondheim Kristelige Studentforbund og plakattegner i Stavanger Kr. Stud.forbund

Maler i scenegruppen, Merkur Skoleteater, St.Olav vdg skole

Diverse

medlem i nettverkskredittgruppen "kreative ildsjeler" tilknyttet kreativt næringssenter til 2010

"Skåne-serien" vist på Kortfilmfestivalen i Stavanger 2009

3.plass i landsdelfinalen i slampoesi under Kapittelfestivalen, Tou Scene 2005

Salg av kunstprodukter på Kruska kafé, Kamelone, bevares, Marnburg Interiør, Harry Camping og Tou marked

Fulgt forelesninger i fagene Samfunnsfag, Engelsk gr.fag (Høgskolen i Stavanger) og Barns Utvikling (Den Sosialpedagogiske Høgskolen)
Seminarer, kurs, kunstreiser og selvstudier
interiørprosjekt, tekstframføringer, kunstpresentasjoner, foredrag og forestillinger